De absolute weerstand van Fort Tancrémont

Fort de Tancrémont
“Het is beter uit vrije wil te sterven dan je vrijheid in eigen land te verliezen.” De leuze van de Zeshonderd inwoners van Franchimont die overgenomen werd door de soldaten van Fort Tancrémont.

In 1938 is het Fort Tancrémont het laatste fort van de ring rond Luik dat nog voltooid moest worden. Het is ook het laatste dat zich overgeeft. Inderdaad, Kapitein Devos en zijn manschappen zijn het bewijs van een absolute weerstand wat betreft het Fort Tancrémont. Op 10 mei 1940 lanceren de Duitsers een offensief op de Luikse versterkingen. Het Fort Trancrémont is op dat ogenblik niet in staat zich te verdedigen. Er zijn nog volop werken bezig “in overdruk”, de muren van het fort vertonen hier en daar nog openingen omwille van de laatste werken. Het bolwerk is bijgevolg zeer kwetsbaar.

Kapitein Abel Devos, verantwoordelijke voor het fort, geeft echter geen nederlaag toe. Hij beslist om, samen met zijn manschappen, de openingen op te vullen met de beschikbare middelen: zak cement, gereedschap, machines… Tegen de middag is het fort klaar om verdedigd te worden.

Hij zal 19 dagen weerstaan aan de Duitse aanvallen en zal zijn overgave pas aankondigen op 29 mei 1940, één dag na de officiële aankondiging van de Belgische Wapenstilstand. Kapitein Devos weigerde de woorden van het Duitse leger te geloven dat Koning Leopold III de legers gevraagd had zich over te geven. De Duitse Generaal Spang moet Devos zweren, op zijn militaire eer, dat dit de waarheid is opdat uiteindelijk het Fort Trancrémont de wapens zou neerleggen.

Ontdek andere plaatsen van herinnering

Terug naar alle verhalen

Deel je getuigenis

Heb je informatie over gebeurtenissen die je familie beleefd heeft in één van de twee grote wereldconflicten? Met het brengen van je getuigenis, vul je onze rubriek “het voorbeeld van onze helden volgen” nog meer aan.

Ik getuig

Volg de Land Of Memory-community