Je laten inspireren door helden

Oeuvre exposée au Mémorial de Verdun

Land of Memory is een plaats met een heldhaftige geschiedenis en van weerstand van mannen en vrouwen die de Grote Oorlogen beleefd hebben. Deze verhalen geven de gebeurtenissen door die plaatsgevonden hebben maar evenzeer boeiende verhalen dankzij dewelke wij gemakkelijker de gebeurtenissen van de XX-ste eeuw begrijpen.

Verhalen beleefd in oorlogstijd

Een Duitser onder de Amerikaanse graven

De helden van de oorlog zijn niet enkel de moedige geallieerde soldaten. Heldhaftige mannen en vrouwen vind je eveneens onder de Duitse burgers.

Het gedenkteken van Douaumont: een symbolische vorm

Dankzij de toren van het gedenkteken is het licht van het ossuarium zichtbaar tot 40 km. Een vorm waarvan de echte symboliek eerder ongekend is.

De chocolade van Marcel

Kindersouvenirs van Marcel… In november 1944, wordt de boerderij van zijn ouders omgevormd tot schuilplaats voor Amerikaanse soldaten. Bij vertrek, laten zij een grote hoeveelheid souvenirs achter.

De boef-rijkswachter van Jupille

Omdat hij een zeker gevoel had voor Ruhe und Ordnung (rust en orde) en het algemeen belang, geven de inwoners toe dat Jupille nooit zo proper en rustig geweest was…

Een vastberaden componist

Na aandringen, zal hij, in 1916, aangeworven worden als militair vrachtwagenbestuurder en naar Verdun gestuurd worden.

Gefusilleerd als toonbeeld: verraders of trouwe patriotten?

Vele soldaten werden als toonbeeld gefusilleerd tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Soms vergeten slachtoffers van de gevechten.

De ontdekking van Dikke Bertha

Wij hebben een verschrikkelijk moordwapen ontmoet. Genadeloos, richt Dikke Bertha ravage aan.

De mysterievlag van het Bataljon van Generaal Leman

De Belgische liniestrijder Lange grijpt de vlag en zijn draaglus tussen de Duitse lijken. Het gaat om de allereerste vlag die bij een gevecht veroverd wordt, aan alle fronten van de Grote Oorlog.

De stop van Luik

Hoe de stop van Luik Wilhelm II belet heeft om de Champagne te heffen en Champagne in te nemen.

De Slag om de Ardennen, of de slag om de buik

Dit gevecht is het dodelijkste ooit gebleken dat gevoerd werd door het Amerikaanse leger en waarbij meer dan 100 000 slachtoffers vielen. De naam van de veldslag werd vertaald als “The Battle of the Bulge” voor een welbepaalde reden.

Een onverwachte aanval van de forten van Luik

Het Fort Lantin is één van de laatsten dat de bombardementen moet ondergaan. Het garnizoen behoudt zijn weerstand, soms verstoken van een toiletbezoek dat enkel mogelijk is onder het vuur van de vijand…

Fernand Léger: het kubisme en de oorlog 14-18

Er is niets meer kubistisch dan een oorlog zoals deze die je min of meer netjes openrijt in verschillende stukken en je naar de vier windstreken stuurt…

Plechtigheid te Verdun voor de Onbekende Soldaat

“De Zoon van alle moeders die hun Zoon niet teruggevonden hebben” De levende onbekende soldaat, Jean-Yves Le Naour.

Fort Eben-Emael: een wel magere soldij

Sommige miliciens zonder familie hadden slechts hun soldij om zich een taartje te kunnen kopen of een biertje in de kantine of ook nog een pakje sigaretten.

Band of Brothers

“Wij zijn niet verdwaald Korporaal, wij bevinden ons in Normandië.” Band of Brothers, HBO.

Een erehaag van de vijand

Reynal weerde herhaalde aanvallen af van de vijandelijke infanterie en betwistte stap bij stap elke gang, elke kazemat en behield tot het einde , door zijn voorbeeld, de onwankelbare standvastigheid van het garnizoen.

Testen van vlammenwerpers in 14-18: een fatale vergissing

De dag dat de Fransen slachtoffers maakten in eigen rangen

Prettig Sint-Niklaasfeest

De Amerikaanse Sint-Niklaas kwam voorbij in de straten van de stad, in een legerjeep, vergezeld van twee meisjes verkleed in een engelenkostuum. Hij maakte de kinderen bijzonder blij toen hij stopte aan een openbare school waar hij iedereen begroette in het Duits.

Een groep Belgische verkenners 14-18: “bende van Bonnot”

Na verscheidene opdrachten, zijn zij erin geslaagd een auto naar Loncin te brengen evenals rijkswachters die belast waren om de “oorlogsschat” van de Versterkte Positie in veiligheid te brengen: 11 miljoen goudfranken!

De Luikse koffie

In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden is de Luikse koffie geen specialiteit van de stad Luik.

Meer dan een museum, een waarachtige historische plaats

De straat van het museum is dat dan ook een echte historische plaats, want er bestaan foto’s over Hitler voor één van de huizen in de straat.

1942, een dodelijke staking in Luxemburg

Ieder jaar, op 31 augustus, herdenkt het Staashoofd en de vertegenwoordigers van de regering deze staking.

De Belgische Vauban

Generaal Brialmont wordt beschouwd als één van de geniën van zijn tijd op het vlak van de militaire versterking en architectuur.

Amerikaanse monniken?

Hadden wij hallucinaties? Was het Wapenstilstand? Het was indrukwekkend… en verbijsterend!

Fort Eben-Emael: een toilethistorie

Fort Eben-Emael: een toilethistorie Ik herinner me een weinig smakelijke anekdote, maar ik kan het genoegen niet weerstaan jullie dit te vertellen.

Anekdotes in Virton

Als een oud bolwerk te midden van de Gaumestreek, getuigen Virton en zijn museum van de Duitse bezetting tijdens de Grote oorlog.

Fort Eben-Emael: een fataal voetbalspel

De soldaten spreken geregeld af om samen te voetballen. Zij proberen zich te vermaken tussen de gevechten door. Maar het spel verandert in een nachtmerrie.

Een Belgisch Amerikaans bier?

“Hij beslist dan zijn helm te reinigen met een beetje sneeuw en vult hem nadien met bier. Hij keert al lopend naar de kerk terug, onder het artilleriegeschut.”

De absolute weerstand van Fort Tancrémont

“Het is beter uit vrije wil te sterven dan je vrijheid in eigen land te verliezen.” De leuze van de Zeshonderd inwoners van Franchimont die overgenomen werd door de soldaten van Fort Tancrémont.

Broers tot in de dood

Het Amerikaanse leger stelde de families voor dat de broers zouden bij elkaar gebracht worden en begraven op dezelfde plek. Hun mama heeft het zo gewild…. Uit liefde herenigd tot in de dood.

Fort Aubin-Neufchâteau: oogst aan getuigenissen

Oud-strijders van het Fort hebben hun getuigenissen gedeeld om de herinnering te bewaren aan hen die er geleefd en gevochten hebben. Sommigen zijn ouder dan 100 jaar, maar hun herinneringen blijven onaangeroerd.

Een internationale hulp

Voor het Amerikaanse leger is het gebruik van de Navajotaal, van Native Americans, voor codegesprekken, beslissend geweest.

Kerstmis in de loopgraven

Een zelfde gemeenschap in lijden brengt harten samen, doet de haat smelten en creëert sympathie onder de mensen die onverschillig of zelfs tegenstanders zijn.

Deel je getuigenis

Vous avez des informations sur des événements vécus par votre famille pendant l'un des deux grands conflits mondiaux? En transmettant votre témoignage, vous enrichissez notre rubrique "s'inspirer des héros".

Ik getuig