Voer uw zoekopdracht in

De boef-rijkswachter van Jupille

Default Anecdotes
Omdat hij een zeker gevoel had voor Ruhe und Ordnung (rust en orde) en het algemeen belang, geven de inwoners toe dat Jupille nooit zo proper en rustig geweest was…

In augustus 1914, regeert de onveiligheid in vele gemeentes van de provincie Luik. Op 11 augustus, biedt een Duitse rijkswachter , in glanzend uniform, zich aan bij Dr. Ponson, de burgemeester van Jupille. Hij bevestigt dat de Kommandatur hem belast had met het uitoefenen van het ambt van politie van Jupille en dat hij weldra zou vergezeld worden door zes ondergeschikten.

’s Anderendaags verklaart hij verheugd te zijn over de orde en de rust in de gemeente. Hij bevestigt bijgevolg dat hij de versterking niet nodig heeft en dat hij de veiligheid alleen zou kunnen verzekeren. Deze nogal pittoreske figuur die Kettermann zou heten, had vanaf dan vrij spel. Alleen hij onderdrukt diefstal en stroperij. Maar vooral, vaardigt hij eindeloos nieuwe politiereglementen uit, nieuwe reglementen inzake netheid, verkeer, samen met boetes die uiteindelijk in zijn zak belanden.

Omdat hij een zeker gevoel had voor Ruhe und Ordnung (rust en orde) en het algemeen belang, geven de inwoners van Jupille toe dat het nooit zo proper en rustig geweest was… Dit duurt ongeveer vijf weken, tot de Kommandatur van Luik zich rekenschap geeft dat het in werkelijkheid om een valse rijkswachter gaat. Kettermann wordt aangehouden en veroordeeld tot twee jaar gevangenis.

Een gelijkaardige vestigde zich eveneens als Duitse rijkswachter in Bellaire en Queue-du-Bois om op dezelfde wijze de bevolking af te persen. Hij mist de behendigheid van Kettermann, en maakt snel de burgemeester van Queue-du-Bois, J.J. Lejeune van streek. Deze zijn geduld raakt op en beslist hiermee af te rekenen en vervolgens klacht in te dienen bij de Kommandatur. Zo komt een einde aan zijn oplichting.

Terug naar alle verhalen

Deel je getuigenis

Heb je informatie over gebeurtenissen die je familie beleefd heeft in één van de twee grote wereldconflicten? Met het brengen van je getuigenis, vul je onze rubriek “het voorbeeld van onze helden volgen” nog meer aan.

Ik getuig

Volg de Land Of Memory-community