Voer uw zoekopdracht in

Privacybeleid

Banniere Politique

De toeristische bestemming Land van het Geheugen, beheerd door de Federatie Toerisme van de Provincie Luik, als coördinator van het Interreg V-A Grande Région-project Land van het Geheugen en haar partners, is als verantwoordelijke voor haar activiteit verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Juridische informatie over Land of Memory vindt u in onze juridische mededeling.

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging ervan, in een benadering die is vastgelegd in ons “Privacybeleid” waarbij de geldende bepalingen strikt worden nageleefd, met name de “Wet op de gegevensbescherming” van 6 januari 1978 en de “RGPD” Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016).

ARTIKEL 1 – VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Land of Memory, verzamelen wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres. De gegevens kunnen worden gebruikt door het land van bestemming van het geheugen en de 4 partners waaruit de bestemming bestaat: 

Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over Land of Memory of haar partners, speciale aanbiedingen en bestemmingsinformatie.

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (RGPD) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Land of Memory en zijn partners verbinden zich ertoe de op https://landofmemory.eu/ verzamelde informatie niet aan derden door te geven.

U kunt te allen tijde verzoeken om wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met Land of Memory op het e-mailadres info@landofmemory.eu.

ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

Hoe kom je aan mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief van Land of Memory, gaan wij ervan uit dat u instemt met het uitsluitend voor dit doel verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Indien wij u om andere redenen, zoals voor marketingdoeleinden, om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden dit te weigeren.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer toestaat dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of vrijgeven, kunt u ons daarvan op de hoogte brengen door ons te contacteren op op het e-mailadres info@landofmemory.eu of per post op Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Place de la République Française 1, Liège, Belgium. 

ARTIKEL 3 – OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 – VEILIGHEID

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan, onrechtmatig worden toegeëigend, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd.

hebben systemen voor beperkte toegang tot gegevens ingevoerd. Uw gegevens zijn dus alleen zichtbaar voor bevoegd personeel dat op de hoogte is van de problematiek van de bescherming van persoonsgegevens. 

ARTIKEL 5 – COOKIEBELEID

Wat is een koekje?

Een cookie is een tekstbestand dat wordt geplaatst wanneer een gebruiker de inhoud van een website of een online-advertentie raadpleegt. Het is volledig anoniem en herkent alleen de terminal die voor de navigatie wordt gebruikt. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over de navigatie van de gebruiker. Wanneer wij “cookie” zeggen, bedoelen wij cookies en soortgelijke online traceringstechnologieën. 

Welke soorten cookies gebruiken wij en waarom?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies, die wij in drie categorieën onderbrengen:

Ter herinnering, de verkregen gegevens zijn beperkt. Het gaat hoofdzakelijk om gegevens over het gebruik, de voorkeuren, de gebruikte apparatuur, enz. Persoonlijke gegevens zoals de naam en voornaam van de gebruiker of het postadres van de verbinding mogen in geen geval worden verkregen.

Wat is de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies?

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming is de voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist voordat er informatie wordt opgeslagen. Deze toestemming wordt gegeven door akkoord te gaan met de boodschap op de cookiebanner die verschijnt wanneer de gebruiker de site voor het eerst bezoekt. Op de banner heeft de gebruiker ook de keuze om ze te weigeren.

Verander uw cookie-voorkeuren

De gebruiker kan cookies op elk moment uitschakelen in de browserinstellingen, of door de cookiebanner opnieuw te openen via de knop “Mijn voorkeuren wijzigen” hieronder:

Modifier mes préférences

De instellingen kunnen invloed hebben op uw vermogen om toegang te krijgen tot onze diensten die het gebruik van cookies vereisen. Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, zult u niet in staat zijn om te profiteren van de essentiële functies van onze site, aangezien veel cookies de navigatie mogelijk maken. Om cookies te beheren op de manier die het beste bij u past, verzoeken wij u uw browser te configureren rekening houdend met het doel van de cookies.

Meer informatie vindt u op de website van de CNIL: CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/”>http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/”>CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Volg deze link voor meer informatie over hoe u cookies van Facebook kunt weigeren: https://www.facebook.com/help/568137493302217   

ARTIKEL 6 – LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus gelieve het regelmatig te controleren. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden wij die eventueel vrijgeven.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Indien u toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te wissen, een klacht wenst in te dienen, of indien u gewoon meer informatie wenst, gelieve dan contact op te nemen met Land of Memory op het e-mailadres info@landofmemory.eu of per post op het adres van de Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Place de la République Française 1, Liège, Belgium.