Voer uw zoekopdracht in

Het gedenkteken van Douaumont: een symbolische vorm

L
Dankzij de toren van het gedenkteken is het licht van het ossuarium zichtbaar tot 40 km. Een vorm waarvan de echte symboliek eerder ongekend is.

Niettegenstaande de vorm van het Ossuarium van Douaumont wel degelijk een bijzondere symboliek heeft, vergist men zich vaak in verband met de interpretatie ervan. Meestal denkt men dat het een obus voorstelt of een zwaard in de aarde om de vrede te symboliseren tussen de naties. Maar we horen ook spreken over een mogelijke Egyptische invloed, waarbij het monument zou geïnspireerd zijn door de Egyptische obelisken. En inderdaad, één van de drie architecten van het Ossuarium, Azema, kwam uit Alexandrië.

In feite, werd het gedenkteken van Douaumont ontworpen met een toren om aan het bouwwerk een extra hoogtedimensie te geven. Zo wil het de soldaten, die nog op het slagveld liggen van de Slag om Verdun, toelaten vrede te vinden. Men schat dat ongeveer 80 000 soldaten nooit teruggevonden werden en dus nog steeds onder de grond liggen. Zij die wel teruggevonden werden, rusten in 46 graven die overeenstemmen met de 46 sectoren van het slagveld. De beenderen werden gesorteerd volgens de plaats waar ze teruggevonden werden. In totaal, rusten 130 000 ongekende soldaten van alle nationaliteiten op deze plaats. De beenderen zijn door ruiten zichtbaar van buitenaf.

In het midden van de laan die naar de kapel leidt, heeft de gouden kazuifel, die onder glas bewaard wordt, ook een bijzondere geschiedenis. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog, redt Korporaal Halvik van de 89ste Divisie de kazuifel van een kerk te Verdun die in lichterlaaie staat. Hij bewaart de kazuifel en steekt deze onder zijn uniform. Toen hij gezond en wel terugkeerde naar zijn land, schreef hij zijn geluk toe aan de gouden kazuifel. De kleinkinderen van Korporaal Halvik schonken deze kazuifel aan het Ossuarium.

Ontdek andere plaatsen van herinnering

Terug naar alle verhalen

Deel je getuigenis

Heb je informatie over gebeurtenissen die je familie beleefd heeft in één van de twee grote wereldconflicten? Met het brengen van je getuigenis, vul je onze rubriek “het voorbeeld van onze helden volgen” nog meer aan.

Ik getuig

Volg de Land Of Memory-community