Voer uw zoekopdracht in

Gefusilleerd als toonbeeld: verraders of trouwe patriotten?

Default Anecdotes
Vele soldaten werden als toonbeeld gefusilleerd tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Soms vergeten slachtoffers van de gevechten.

Het dorp Fleury-devant-Douaumont heeft een grafzuil ter herinnering aan de soldaten die als toonbeeld gefusilleerd werden, wel 600 tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In het bos van Fleury, werden de onderluitenants, Henri Herduin en Pierre Milant, op 11 juni 1916, zonder vonnis, als toonbeeld, geëxecuteerd, omdat zij zich terugtrokken naar Verdun. Met een tekort aan munitie en in de onmogelijkheid versterking te krijgen, hadden zij besloten te redden wat er nog over was van hun compagnie.

Op het einde van de oorlog, doet de weduwe van onderluitenant Herduin een beroep op de Liga van de Mensenrechten die daarop een onderzoek verricht. In 1921, schrijft Luis Barthou, de Minister van Oorlog, aan de families dat beide gefusilleerden gestorven zijn voor Frankrijk maar dat de overledenen juridisch niet in ere werden hersteld. Dit gebeurt officieel in 1961.

Op 4 november 2009, wordt in Fleury-devant-Douaumont een grafzuil ingehuldigd, opgericht ter nagedachtenis aan Henri Herduin en Pierre Millant. Deze grafzuil bevindt zich op enkele honderden meters van de executieplaats van Henri Herduin en Pierre Millant, dichtbij het gedenkteken van de doden en de gewijde Kapel van Fleury. Bij het gedenkteken van Verdun kan men de laatste brief lezen van Henri Herduin aan zijn vrouw.

Gedenkteken voor de Fusillés de Herduin et Militant.

Ontdek andere plaatsen van herinnering

Terug naar alle verhalen

Deel je getuigenis

Heb je informatie over gebeurtenissen die je familie beleefd heeft in één van de twee grote wereldconflicten? Met het brengen van je getuigenis, vul je onze rubriek “het voorbeeld van onze helden volgen” nog meer aan.

Ik getuig

Volg de Land Of Memory-community