Voer uw zoekopdracht in

Intergeallieerd Herdenkingsmonument van Cointe

Le Mémorial Interallié de Cointe.
Dit monument, zowel een civiel monument als een religieus monument, is uniek in België en het enige intergeallieerde huldebetoon. Een architecturaal en historisch wonder dat door de geallieerden aangeboden werd aan de stad Luik en een eerbetoon is aan de verzetsstrijders en de soldaten van de Eerste Wereldoorlog.

Uniek in de wereld, een gemeenschappelijk eerbetoon aan de Luikse verzetsstrijders en soldaten

Zicht op het Interallied Memorial in Cointe.
© Province de Liège

“Le Mémorial Interallié de Cointe”, dat uitkijkt over de stad Luik, brengt hulde aan de Belgische weerstand. En meer bepaald aan deze van Luik van de Versterkte Positie tijdens WO I. Het was de eerste stad die zich verzet heeft tegen de invallen van 1914 en de ogen van de wereld deed opengaan voor de dodelijke aanvalsmacht van nieuwe Duitse wapens. Voor deze reden heeft de Internationale Oud Strijdersstichting van 1914-1918, in 1925, Luik gekozen als publieke plaats voor het gebouw van de geallieerde landen.

De werken startten in 1928 naar de plannen van de Antwerpse architect, Joseph Smolderen en stopten, onafgewerkt, in 1935. Het religieuze gebouw werd gezegend en gewijd aan het Heilig Hart in 1936. Het civiele monument werd ingehuldigd op 20 juli 1937, in aanwezigheid van Koning Leopold III.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de site zwaar gebombardeerd. Het werd eigendom van de Belgische staat in 1949. Restauratiewerken werden voltooid in 1968. Op 20 november van datzelfde jaar, werd het opnieuw ingehuldigd door Koning Boudewijn I.

Het Mémorial bestaat uit een religieus gebouw, de Heilig Hartkerk, vaak “basiliek” genoemd. Maar er is ook een civiel monument, de Mémorial Interallié-toren. Binnen en rond de civiele toren bevinden zich vele monumenten die de geallieerde naties aan Luik hebben geschonken. Het gaat om een herdenkingsmonument, uniek in België, omdat dit de enige plaats is waar civiel en godsdienst gecombineerd worden binnen eenzelfde herdenkingsplaats. Het herbergt werken en monumenten die door verschillende landen zijn geschonken (Frankrijk, Spanje, Roemenië, Italië, Griekenland, Polen, Rusland en het Verenigd Koninkrijk).

Hoe dan ook, voor de eerste maal in de geschiedenis, wordt hier collectief en simultaan hulde gebracht aan alle Geallieerden van de Eerste Wereldoorlog.

Interessant is dat Spanje niet aanwezig was voor zijn actieve deelname aan de gevechten (het bleef neutraal), maar voor zijn hulp met voorraden. Het is het eerste monument in de geschiedenis dat door verschillende andere landen aan één land is geschonken, als erkenning voor de moed van de soldaten van Luik tijdens het Duitse offensief.

Monument voor de Intergeallieerden, luchtfoto.
© Province de Liège

Dit monument is enkel in groep te bezoeken, op aanvraag, het grootste deel van het jaar. Het is echter voor iedereen toegankelijk tijdens het Pinksterweekend, op de Nationale feestdag en tijdens de Erfgoeddagen. Bij deze gelegenheid, is het mogelijk de binnenzijde van het Mémorial te bekijken en de diverse beeldhouwwerken te bewonderen die getuigen van de dankbaarheid van elk land. Maar er is ook de gelegenheid om naar de top te gaan en te genieten van een prachtig uitzicht over Luik.

Andere onderwerpen ontdekken

Praktische informatie

Adres
Rue des Hirondelles
4000 Liège
Land België
Telefoon 00 32 (0)4 252 23 76
Terug naar alle sites