Het Verdunmonument voor de moslimstrijders

Default 2000 x 600
Tegenover het ossuarium van Douaumont, onthaalt de nationale necropolis een Islamitisch monument gewijd aan de soldaten van Verdun.

Ter nagedachtenis aan de moslimstrijders

Het Verdunmonument voor de moslimstrijders
Het Verdunmonument voor de moslimstrijders

De necropolis (dodenakker) van Douaumont telt 16 142 graven van Franse soldaten. Het is een monument opgericht ter nagedachtenis van de soldaten van de Slag bij Verdun in 1916.

Er bevindt zich een vierkant van 592 grafzuilen van moslimsoldaten en hier dichtbij staat een gedenkteken in Islamstijl ter nagedachtenis aan deze soldaten.

Ten westen van het kerkhof staat er een ander gedenkteken, versierd met de Stenen Tafels , ter ere van de soldaten met een Joods geloof.

Islamgrafzuil op het Franse militaire kerkhof van Verdun-Bevaux.
Islamgrafzuil op het Franse militaire kerkhof van Verdun-Bevaux.

Ontdek andere plaatsen van herinnering

En meer informatie...

Terug naar alle onderwerpen