Voer uw zoekopdracht in

De 16 forten van de Versterkte Positie van Luik

Photo d
Op de toeristische herdenkingsroute van de twee grote Wereldoorlogen mag je zeker niet voorbijgaan aan de 16 forten rond Luik. Dit geheel vormt de Versterkte Positie van Luik, de eerste hinderpaal van de Geallieerden tegen de vijandelijke troepen. Als getuigenis voor de erkentelijkheid voor de inspanning en de opoffering van haar troepen, kreeg de stad Luik, als eerste Belgische stad, het Légion d’honneur buiten Frankrijk.

De forten van Luik: een betonnen ring rondom de stad

Met de Versterkte Positie van Luik spreken we over 12 forten die de stad omringen in 1914, later 16 in 1940. Zij zijn zwaar bewapend, gebetonneerd en gedeeltelijk ondergronds. Omwille van hun strategische onderlinge afstand beschermen ze elkaar, de stad Luik zelf en de voornaamste bruggen.

De heldhaftige weerstand van de Belgische troepen binnen deze Versterkte Positie in het begin van de oorlog 14-18 (van 4 tot 16 augustus 1914) heeft een beslissende rol gespeeld in het begin van het conflict. Het heeft inderdaad de Franse troepen toegelaten zich te organiseren terwijl de forten met geweld bestookt werden door de eerste schoten van Dikke Bertha. Ter herinnering aan dit wapenfeit, kreeg Luik, als eerste stad buiten Frankrijk gelegen, het Franse Légion d’honneur. Meer nog, als teken van deze moed kreeg de stad een uniek symbool: het geallieerd Gedenkteken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette de ring van forten rond Luik hun opdracht verder ten koste van heel wat bloed van vele soldaten.

Als laatste eerbetoon, hernoemt Parijs de Weense koffie, die de gedachte aan de vijand oproept en geeft deze de naam van Luikse koffie … overal bekend en gedronken op de terrassen van de vurige Stad!

Ontdek andere plaatsen van herinnering

En meer informatie...

Terug naar alle onderwerpen