Voer uw zoekopdracht in

De EGKS en het ontstaan van de Europese Gemeenschap

Default 2000 x 600
Na de oorlog ontstond de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, met als doel de Frans-Duitse samenwerking te versterken en alzo een nieuwe oorlog in Europa te vermijden.

75 jaar vrede… nooit gezien in Europa !

Na de Tweede Wereldoorlog waren velen vastbesloten om nieuwe politieke voorwaarden te scheppen voor een samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland. Dit om voorgoed een nieuwe oorlog op het vasteland te vermijden.

In dit opzicht, stelde Robert Schumann, Frans Minister van Buitenlandse Zaken, op 9 mei 1950, de oprichting voor van een Europese organisatie. Deze laatste bundelde de productie van Franse en Duitse steenkool en staal, toen twee van de voornaamste industrieën. Dit met één centraal gedachtegoed: de oorlog ”niet enkel ondenkbaar , maar materieel gezien ook onmogelijk maken”.

Deze organisatie werd bedacht door Jean Monnet, de eerste commissaris van het Plan. Deze allereerste tekst in de geschiedenis van een verenigd Europa leidde tot de ondertekening van het Verdrag van Parijs, op 18 april 1951. Zo ontstond de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal met zes Europese landen (Frankrijk, de Federale Republiek Duitsland, Italië, België, Luxemburg en Nederland).

Stichtingsconferentie van de BENELUX in Den Haag, februari 1958.
Stichtingsconferentie van de BENELUX in Den Haag, februari 1958.
Pact van Brussel. Toespraak van Paul-Henri Spaak op 17 maart 1948.
Pact van Brussel. Toespraak van Paul-Henri Spaak op 17 maart 1948.
Ondertekening op 18 april 1951 van het verdrag van de EGKS ( Europese Gemeenschap voor Steenkool -en Staalnijverheid) in het Salon de l’Horloge (Quai d’Orsay) waar Robert Schumann, Frans Minister van Buitenlandse zaken, het verdrag vasthoudt.
Ondertekening op 18 april 1951 van het verdrag van de EGKS ( Europese Gemeenschap voor Steenkool -en Staalnijverheid) in het Salon de l’Horloge (Quai d’Orsay) waar Robert Schumann, Frans Minister van Buitenlandse zaken, het verdrag vasthoudt.

Ontdek andere plaatsen van herinnering

En meer informatie...

Terug naar alle onderwerpen